Löfteslandet

Löfteslandet

För barn 4-12 år
Kontaktperson: Andreas Ring 0708-43 49 45

I "Kalender" står det under vilka gudstjänster Löfteslandet är.
Barnen är först med i gudstjänsten,
och går sedan ut till sitt.