Vår Vision

Visionen är att arbeta och leva i Åby
så att människor kommer till tro på Jesus Kristus
och vill vara med i Åbylundskyrkans gemenskap.