Konfa 2021-2022

Konfirmationsundervisningen är tyvärr inställd.

Istället kommer vi bjuda in till tonårsträffar på fredagar. Mer info kommer snart!