Sommarbokcirklar

Under sommaren finns möjlighet att delta i en till tre bokcirklar. Böckerna vi kommer läsa är

Tomas Sjödin, ”Ljudet av tystnad”, https://nyamusik.se/bockerbiblar/kategorier/tro-vagledning/ljudet-av-tystnad

Fredrik Lignell, ”Bottenkänning”, https://nyamusik.se/bockerbiblar/kategorier/livskunskap/bottenkanning

Obs! ”Leva med ovisshet” har ersatts av Johannes Widlunds bok ”God jord: och ett hållbart liv” som är färsk ute på marknaden! https://nyamusik.se/bockerbiblar/kategorier/tro-vagledning/god-jord-och-ett-hallbart-liv

Sista anmälningsdag är 10 maj. Anmäl dig till Kathi och skriv vilken/vilka bokcirklar du vill delta i, och ditt personnummer. Bokcirklarna sker i samarbete med Bilda.
Så snart alla anmälningarna har kommit in kommer du meddelas priset för boken/böckerna – maxpriset är dock 200 kr/bok. För att en cirkel ska bli av ska minst tre personer ha anmält sig till.

Syftet med bokcirklarna är att ha fördjupande samtal om livet, tron och vardagen. Varje träff utgår vi ifrån vad som har berört var och en utifrån de kapitlen vi har läst inför träffen. Bokcirklarna handlar alltså inte om att recensera böckerna, utan se hur de berikar, fördjupar och belyser våra liv.

Upplägget har inte bestämts ännu då jag vill avvakta med hur många det blir i varje cirkel.

Bokcirklarna sker i samarbete med Bilda.
Rulla till toppen