Sommarbokcirklar

Under sommaren finns möjlighet att delta i en till tre bokcirklar. Böckerna vi kommer läsa är Tomas Sjödin, ”Ljudet av tystnad”, https://nyamusik.se/bockerbiblar/kategorier/tro-vagledning/ljudet-av-tystnad Fredrik Lignell, ”Bottenkänning”, https://nyamusik.se/bockerbiblar/kategorier/livskunskap/bottenkanning Obs! ”Leva med ovisshet” har ersatts av Johannes Widlunds bok ”God jord: och ett hållbart liv” som är färsk ute på marknaden! https://nyamusik.se/bockerbiblar/kategorier/tro-vagledning/god-jord-och-ett-hallbart-liv Sista anmälningsdag är 10 maj. Anmäl […]

Sommarbokcirklar Läs mer »